Jak prowadzi się rury c.o.

Zazwyczaj rury centralnego ogrzewania (c.o.) prowadzone są systemem trójnikowym lub rozdzielaczowym. Dzisiaj już rzadkością jest prowadzenie systemem jednorurowym. Co jednak oznaczają te pojęcia? System trójnikowy polega na tym, że do jednej rury zasilającej podłącza się kilka grzejników (na rurze montuje się  trójniki z których prowadzi się podejścia).  Rury można układać w podłodze, w ścianie itd. Jeśli chodzi o system rozdzielaczowy, to jest stosowany w systemach kilkupiętrowych. Jeden rozdzielacz może tak naprawdę zasilać aż do 12 grzejników! Rury zazwyczaj prowadzi się w podłodze. W systemie tym mało jest połączeń, co skraca czas montażu. Zaletą jest równoległe łączenie grzejników, odłączenie jednego nie przerywa pracy całego układu. System jednorurowy jest najprostszym systemem, jest to tak naprawdę połączenie szeregowe grzejników. Niestety odłączenie jednego grzejnika przerywa pracę całego systemu. Kolejną istotną wadą takiego systemu jest nierównomierność rozprowadzania ciepła. Grzejniki położone najbliżej kotła będą mocniej grzały niż bardziej oddalone. Dlatego właśnie systemy te stosuje się jedynie przy mało rozległych układach.